Strona główna      Słownik IT

Kwantyfikator

Kwantyfikator – termin przyjęty w matematyce i logice matematycznej na oznaczenie zwrotów: dla każdego, istnieje takie i im pokrewnych, a także odpowiadającym im symbolom wiążacym zmienne w formułach. Są podstawowym elementem w rozwoju logiki pierwszego rzędu.

KwantyfikatorPrawa De Morgana

Prawa De MorganaNarzędzia do walidacji i testowania projektów tagów.

Zanim Twoje karty pojawią się na Twitterze, musisz najpierw zatwierdzić swoją domenę. Na szczęście jest to bardzo łatwy proces. Po zaimplementowaniu kart wystarczy wprowadzić przykładowy adres URL w narzędziu do weryfikacji. Po sprawdzeniu znaczników wybierz przycisk "Prześlij do zatwierdzenia".Nie musisz uprzedniej zgody na wyświetlanie swoich tagów na Facebooku, ale oferowane przez nie narzędzie do debugowania daje ci mnóstwo informacji o wszystkich tagach i może analizować tagi na Twitterze.Webmasterzy tradycyjnie używają narzędzia do testowania danych strukturalnych w celu testowania znaczników autorstwa i podglądu, w jaki sposób fragmenty będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, ale można również sprawdzić, jakie inne rodzaje metadanych Google są w stanie wyodrębnić z każdej strony.Twórz strony internetowe, które będą szybko działać na każdym urządzeniu.Google API.CTRTurtle (syntax)

Turtle (syntax)Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed InsightsSERP

Search Engine Results Page - Funkcja SERP to dowolny wynik na stronie wyników wyszukiwarki Google (SERP), która nie jest tradycyjnym wynikiem organicznym. Najczęściej używane funkcje SERPAnimation Design

Animacja komputerowa - sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych.Front-End i Back-End

Front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do Back-Endu. Następnie Back-End na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie Front-End może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od Back-Endu. Często stosowanym tłumaczeniem jest "fasada" i "wnętrze".
Terminy Front-End i Back-End są najczęściej stosowane w tej dziedzinie i zazwyczaj odnoszą się do nakładek zapewniających graficzny lub tekstowy interfejs ( Front-End ) dla aplikacji konsolowych ( Back-End ). Model takiego właśnie rozdzielania aplikacji jest szczególnie popularny pośród oprogramowania dla systemu GNU/Linux.Brief - reklama

Brief – podstawowy dokument zawierający zestaw informacji użytecznych w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Zawarte w nim informacje najczęściej dotyczą odbiorców reklamy, głównych celów kampanii, analizy rynku, budżetu, idei i pomysłów związanych z realizacją projektu. Precyzuje i określa zadania stawiane agencji reklamowej.Flat design

Flat design – styl projektowania grafiki zakładający wyeliminowanie takich elementów jak gradienty i cieniowanie, ograniczenie liczby kolorów i stosowanie tylko prostych kształtów i typografii. Przeciwieństwo graficznego skeumorfizmu. Flat design spopularyzowany na początku XXI wieku w tworzeniu grafiki na potrzeby publikacji elektronicznych wywodzi się bezpośrednio z Międzynarodowego Stylu Typograficznego (tzw. szkoły szwajcarskiej) rozwijającego się od lat 50. XX wieku
Założenia Flat Design stosuje się przy projektowaniu GUI oraz stron internetowych w celu zapewnienia optymalizacji oraz czytelności, np. pod kątem urządzeń mobilnych. Ograniczenie do minimum elementów graficznych oraz ich uproszczenie umożliwia dostosowanie strony do ograniczonego transferu danych, a także sprzyja wyświetlaniu na małym ekranie.Graphic Design

Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku grafika komputerowa jest też kolejną dyscypliną artystyczną. Nazywa się ją malarstwem cyfrowym, a dzieła powstałe przy jej zastosowaniu grafiką cyfrową lub infografiką.Web design

Web design – czynność polegająca na rozplanowaniu, zaprojektowaniu i wdrożeniu stron internetowych. Wymaga przemyślenia także takich elementów strony jak nawigacja, interaktywność, użyteczność, architektura informacji oraz współdziałanie elementów audio, tekstu, obrazków, hiperlinków oraz filmów.
Połączenie dobrego projektu z dobrze opracowaną hierarchią treści zwiększa skuteczność strony jako kanału komunikacyjnego i źródła wymiany danych. Podnosi to możliwości kontaktu pomiędzy dostawcą i odbiorcą treści.   Strona główna      Słownik IT